Hľadaný výraz: 2Krn 4,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo tritisíc batov.

1

mail   print   facebook   twitter