Hľadaný výraz: 2Krn 4,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pod ním boli podoby býkov, ktoré ho obopínali dookola; po desať lakťoch obopínali more dookola; býky tvorili dva rady a boli spolu uliate.

1

mail   print   facebook   twitter