Hľadaný výraz: 2Krn 4,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Nože, kropáče, misky a panvy boli z rýdzeho zlata. Dvere domu, vnútorné krídla do veľsvätyne a tiež krídla domu (z vonka) do chrámu boli zo zlata.

1

mail   print   facebook   twitter