Hľadaný výraz: 2Krn 4,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Hrnce, zmetáky a vidlice. Všetky tieto predmety urobil (jeho otec) Hiram kráľovi Šalamúnovi pre Pánov chrám z lesklého kovu.

1

mail   print   facebook   twitter