Hľadaný výraz: 2Krn 35,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A Joziáš daroval príslušníkom ľudu, všetkým, ktorí tam boli, dobytok, tridsaťtisíc baránkov a kozliat - to všetko ako veľkonočných baránkov - a tritisíc býčkov; tie boli z kráľovského majetku.

1

mail   print   facebook   twitter