Hľadaný výraz: 2Krn 35,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Levitom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli zasvätení Pánovi, povedal: „Položte svätú archu do domu, ktorý postavil Dávidov syn Šalamún, kráľ Izraela, a nenoste ju na pleciach! Teraz slúžte Pánovi, svojmu Bohu, a jeho ľudu, Izraelu!

1

mail   print   facebook   twitter