Hľadaný výraz: 2Krn 35,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ostatok Joziášových dejín, jeho nábožnosť, aká je predpísaná v Pánovom zákone,

1

mail   print   facebook   twitter