Hľadaný výraz: 2Krn 35,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Jeremiáš žialil za Joziášom v žalospeve a všetci speváci a speváčky spievali o Joziášovi vo svojich žalospevoch až po dnešný deň; urobili to v Izraeli pravidlom. Hľa, sú napísané v Žalospevoch.

1

mail   print   facebook   twitter