Hľadaný výraz: 2Krn 35,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Po tomto všetkom, keď Joziáš usporiadal Pánov dom, tiahol egyptský kráľ Nechao hore bojovať ku Karkamisu pri Eufrate. Joziáš išiel proti nemu.

1

mail   print   facebook   twitter