Hľadaný výraz: 2Krn 35,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Veľkonočné baránky piekli podľa predpisu na ohni, zásvätné obety však varili v kotloch, v hrncoch a na miskách a rýchlo nosili všetkým príslušníkom ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter