Hľadaný výraz: 2Krn 35,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 I zabíjali veľkonočné baránky, kňazi kropili krvou z ich rúk, leviti sťahovali kožu

1

mail   print   facebook   twitter