Hľadaný výraz: 2Krn 34,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Aj v mestách Manassesa, Efraima a Simeona až Neftaliho, v ich zboreniskách dookola

1

mail   print   facebook   twitter