Hľadaný výraz: 2Krn 33,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Previedol svojich synov cez oheň v údolí Benenom, zaoberal sa veštením, čarodejníctvom a zariekaním, obstaral si vyvolávačov duchov a hádačov, robil teda množstvo vecí, ktoré sa Pánovi nepáčia, aby ho popudzoval.

1

mail   print   facebook   twitter