Hľadaný výraz: 2Krn 33,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Potom sa Manasses uložil k svojim otcom a pochovali ho v jeho dome. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.

1

mail   print   facebook   twitter