Hľadaný výraz: 2Krn 33,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Po tomto postavil múr z vonkajšej strany Dávidovho mesta v údolí západne od Gihonu až po vchod do Rybnej brány a viedol ho okolo Ofelu. Urobil ho veľmi vysoký a v každom opevnenom meste Júdska usadil vojvodcov.

1

mail   print   facebook   twitter