Hľadaný výraz: 2Krn 33,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 a modlil sa k nemu. I dal sa mu uprosiť, vypočul jeho modlitbu a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manasses poznal, že Pán je Boh.

1

mail   print   facebook   twitter