Hľadaný výraz: 2Krn 32,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Po tomto poslal asýrsky kráľ Sennacherib svojich sluhov do Jeruzalema - sám s celou svojou mocou bol pri Lachise - k júdskemu kráľovi Ezechiášovi a ku všetkým Júdovcom, ktorí boli v Jeruzaleme, s odkazom:

1

mail   print   facebook   twitter