Hľadaný výraz: 2Krn 32,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A opevňoval sa. Postavil múr všade, kde boli trhliny, vystaval na ňom veže a zvonku druhý múr, opevnil Melo, Dávidovo mesto, a dal narobiť množstvo striel a štítov.

1

mail   print   facebook   twitter