Hľadaný výraz: 2Krn 32,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Zišlo sa teda množstvo ľudu a pozapchávali všetky pramene aj potok, ktorý prúdi cez krajinu, a vraveli: „Prečo by mali asýrski králi, keď prídu, nájsť dostatok vody?!“

1

mail   print   facebook   twitter