Hľadaný výraz: 2Krn 32,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 On, Ezechiáš, uzavrel horný výtok gihonských vôd a viedol ich dolu na západ, do Dávidovho mesta. Ezechiáš mal v každom podnikaní úspech.

1

mail   print   facebook   twitter