Hľadaný výraz: 2Krn 32,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 A Pán poslal anjela, ktorý zahubil všetkých udatných bojovníkov, vodcov a kniežatá v tábore asýrskeho kráľa, takže sa so zahanbenou tvárou vrátil do svojej krajiny. Vošiel do domu svojho boha a tam ho zabili mečom tí, čo vyšli z jeho útrob.

1

mail   print   facebook   twitter