Hľadaný výraz: 2Krn 31,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pod jeho rukou boli v kňazských mestách Eden, Minjamin, Jesue, Semeiáš, Amariáš a Secheniáš, aby podľa oddielov verne dávali svojim bratom, ako veľkým tak i malým

1

mail   print   facebook   twitter