Hľadaný výraz: 2Krn 31,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Jemnuho syn Kore, levita, vrátnik východnej brány, bol nad darmi dobrovoľne obetovanými Bohu, nad Pánovými darmi a nad svätosvätými vecami.

1

mail   print   facebook   twitter