Hľadaný výraz: 2Krn 31,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 a ponosili ta dary, desiatky a veci zasvätené z vernosti. Správcom toho bol levita Choneniáš a jeho brat Semei bol druhý.

1

mail   print   facebook   twitter