Hľadaný výraz: 2Krn 30,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A Ezechiáš sa láskavo prihováral všetkým levitom, ktorí prejavili vzácne porozumenie pre Pána. Sedemdňovú slávnosť dokončili tak, že obetovali pokojné obety a chválili Pána, Boha svojich otcov.

1

mail   print   facebook   twitter