Hľadaný výraz: 2Krn 30,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Kráľ, jeho kniežatá a celé zhromaždenie sa uzniesli v Jeruzaleme, že budú sláviť Veľkú noc v druhom mesiaci.

1

mail   print   facebook   twitter