Hľadaný výraz: 2Krn 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Pre ozdobu dal dom vyložiť drahokamami; zlato bolo zlato z Parvaimu.

1

mail   print   facebook   twitter