Hľadaný výraz: 2Krn 3,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Väčší dom vyložil jedľovým drevom, obtiahol jemným zlatom a na to dal porobiť palmy a retiazky.

1

mail   print   facebook   twitter