Hľadaný výraz: 2Krn 3,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Šalamún začal stavať Pánov dom v Jeruzaleme na vrchu Zjavenia Pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana. 2 Začal ho stavať v druhom mesiaci štvrtého roku svojho kraľovania. 3 Šalamún staval Boží dom na takýchto základoch: Dĺžka šesťdesiat lakťov - v lakťoch podľa starej miery - a šírka dvadsať lakťov. 4 Predsieň, ktorá predlžovala (dom) po šírke domu, bola dvadsať lakťov a výška stodvadsať. Znútra ju obtiahol rýdzim zlatom.

1

mail   print   facebook   twitter