Hľadaný výraz: 2Krn 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Šalamún začal stavať Pánov dom v Jeruzaleme na vrchu Zjavenia Pána, ktorý sa zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana.

1

mail   print   facebook   twitter