Hľadaný výraz: 2Krn 29,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Ezechiáš a všetok ľud sa tešil z toho, čo Boh pripravil ľudu, lebo vec sa previedla veľmi rýchlo.

1

mail   print   facebook   twitter