Hľadaný výraz: 2Krn 29,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A bolo aj veľa celopalov s tukom pokojných obiet a s nápojovými obetami celopalov. Služba v Pánovom dome bola teda zavedená.

1

mail   print   facebook   twitter