Hľadaný výraz: 2Krn 29,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Len kňazov bolo málo, takže nestačili zdierať všetky celopaly, preto im pomáhali ich bratia leviti, kým sa práca nedokončila a kým sa neposvätili kňazi. Lebo leviti sa ochotnejšie posväcovali ako kňazi.

1

mail   print   facebook   twitter