Hľadaný výraz: 2Krn 29,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Potom sa ozval Ezechiáš a hovoril: „Teraz ste si naplnili ruky pre Pána. Priblížte sa a prineste žertvy a obety vďaky v Pánovom dome!“ Zhromaždenie teda obetovalo žertvy a obety vďaky a každý, kto dobrovoľne chcel, celopaly.

1

mail   print   facebook   twitter