Hľadaný výraz: 2Krn 29,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Leviti teda stáli s Dávidovými nástrojmi a kňazi s trúbami.

1

mail   print   facebook   twitter