Hľadaný výraz: 2Krn 29,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ezechiáš začal kraľovať, keď mal dvadsaťpäť rokov, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Abia, Zachariášova dcéra.

1

mail   print   facebook   twitter