Hľadaný výraz: 2Krn 28,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ostatné jeho dejiny a jeho cesty, prvšie i neskoršie, sú opísané v Knihe kráľov Júdu a Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter