Hľadaný výraz: 2Krn 28,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Lebo Pán pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zapríčinil v Júdsku bezuzdnosť a ťažko sa spreneveril Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter