Hľadaný výraz: 2Krn 28,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. 2 Išiel po ceste izraelských kráľov, ba dal aj sochy uliať pre bálov, 3 pálil kadidlo v údolí Benenom a svojich synov previedol cez oheň podľa ohavností pohanov, ktorých Pán vyhnal spred Izraelitov. 4 Obetoval a pálil tymian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.

1

mail   print   facebook   twitter