Hľadaný výraz: 2Krn 27,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 On opevnil Hornú bránu Pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre.

1

mail   print   facebook   twitter