Hľadaný výraz: 2Krn 27,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Joatam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jezusa, dcéra Sadoka. 2 Robil, čo sa páči Pánovi, všetko, ako robieval jeho otec Oziáš, lenže do Pánovho chrámu nevošiel. Ale ľud bol ešte skazený. 3 On opevnil Hornú bránu Pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre.

1

mail   print   facebook   twitter