Hľadaný výraz: 2Krn 26,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Oziáš postavil veže v Jeruzaleme nad Rožnou bránou, nad Údolnou bránou a tiež nad Uhlom a opevnil ich.

1

mail   print   facebook   twitter