Hľadaný výraz: 2Krn 26,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gurbáli, a proti Meunejcom.

1

mail   print   facebook   twitter