Hľadaný výraz: 2Krn 26,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vytiahol do boja proti Filištíncom, zrúcal múry Gétu, múry Jabnie a múry Azotu a opevnil mestá pri Azote a pri Filištíncoch.

1

mail   print   facebook   twitter