Hľadaný výraz: 2Krn 26,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Usiloval sa hľadať Boha za dní Zachariáša, ktorý učil bázni pred Bohom, a v dňoch, keď hľadal Pána, Boh mu dával úspech.

1

mail   print   facebook   twitter