Hľadaný výraz: 2Krn 26,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom sa Oziáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami na poli hrobov, ktoré mali králi, lebo vraveli: „Je malomocný.“ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam.

1

mail   print   facebook   twitter