Hľadaný výraz: 2Krn 26,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Postavil veže na púšti, vykopal veľa studní, lebo mal množstvo dobytka na nížine i na rovine, roľníkov a vinohradníkov vo vrchoch a v Karmeli, pretože mal pôdu rád.

1

mail   print   facebook   twitter