Hľadaný výraz: 2Krn 26,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Všetok júdsky ľud však vzal Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša.

1

mail   print   facebook   twitter