Hľadaný výraz: 2Krn 25,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ale príslušníci oddielu, ktorý Amasiáš vrátil, aby s ním nešiel do boja, plienili v júdskych mestách od Samárie až po Bethoron, zabili v nich tritisíc a nabrali veľa koristi.

1

mail   print   facebook   twitter