Hľadaný výraz: 2Krn 24,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Lebo zločinná Atalia a jej synovia pokazili Boží dom a zo všetkých, Pánovmu chrámu zasvätených vecí narobili bálov.“

1

mail   print   facebook   twitter